Технически надзор на СПО

КРЕМТО ЕООД

Регистрира, води на отчет и осъществява Технически надзор на СПО


 1. Поддържа пряка връзка с ИДТН, като следи за промените в изискванията и нормативните документи
 2. Планира и организира цялостно дейностите по Техническия надзор на СПО, за които води регистър.
 3. Извършва консултации по проблемите на Технически надзор на СПО
 4. Прави предложения пред ползвателите на СПО за подобряване условията за безопасна работа.
 5. Съдейства за организирането по установения в нормативните документи ред за обучение по правоспособност, квалификация, преквалификация и проверка на знанията на ръководния и изпълнителски персонал за работа със СПО.
 6. Съдейства на ползвателите на СПО за:


 - осигуряване във фирмите и спазване на действащите нормативни изисквания

- осигуряване и съхраняване на Ревизионните Книги и др. документи, необходими за досиетата на СПО


- наличието на инструкции и тяхното спазване от експлоатационния персонал и лицата, отговорни за безопасното експлоатиране на СПО.

 

Фирма КРЕМТО ЕООД притежава лиценз за технически надзор на следните СПО:


 • Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
 • Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
 • Товароподемни кранове с товароподемност до 10 t включително.
 • Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
 • Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
 • Товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;
 • Товарозахващащи приспособления;
 • Подвижни работни площадки.
 • Строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради;
 • Окачени кошове за повдигане на хора;
 • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPа включително
 • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС включително
 • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, заханващи с природен газ газови уреди или котли в аминистративни, жилищни и обществени сгради
 • Разпределителни газопроводи ня рязпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях
 • Газови уреди
 • Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
 • Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2,които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори -изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
 • Съдове за хладилни уредби;
 • Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени,сгъстени или разтворени под налягане газове.
 • Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 до 8,0 МРа включително и гореща вода с температура 110 до 450 градуса включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
 • Ацетиленови уредби - ацетиленови генераторни станции; ацетиленови генератори; ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.
 • Асансьори
 • Товарни въжени линии
 • Ски влекове