Извършване на изпитания, технически измервания и анализи

КРЕМТО ЕООД разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на изпитания, технически измервания и анализи.