Консултански услуги за превоз

Консултански услуги за превоз на пътници и товари

Подготовка и подаване на документи за:

 • Справка за доказване на финансова стабилност
 • Списък с данни на моторните превозни средства с българска регистрация
 • Заявление за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на общността за международен автомобилен превоз
 • Заявление за продължаване срока на валидност на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз
 • Заявление за увеличаване броя на заверени копия на лиценз на Общността
 • Заявление за издаване на дубликат на лиценз на Общността
 • Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз
 • Заявление за прекратяване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз за международен автомобилен превоз
 • Справка за доказване на финансова стабилност на лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
 • Заявление за издаване на лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
 • Списък с данни на моторните превозни средства с българска регистрация
 • Протокол за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България
 • Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
 • Заявление за издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
 • Заявление за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на пътници/товари на територията на Република България
 • Сваляне на информация от тахографи и дигитални карти