„КРЕМТО“ ЕООД - член на международно сдружение

  • 24/04/2017 14:30
  • |
  • 0 коментара
1

„КРЕМТО“ ЕООД е член на международното сдружение „Асоциация по машинно, строително и транспортно инженерство“ 

Асоциацията е неполитическо, нерелигиозно, доброволно и самостоятелно сдружение с нестопанска цел, което извършва дейности в частна полза на своите членове в областта на развитието, иновациите и обмена на опита между юридически и физически лица от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия в транспорта (сухоземен, морски, речен, железопътен и въздушен), паркирането (обикновено, механизирано и автоматизирано), трафик потоците, градската мобилност, урбанизацията, транспортните технологии и транспортната инфраструктура, машиностроенето, проектирането, производството и всички сфери на строителството. 

За контакти: www.amcte.org